Acoperitori – zgurifianti – dezoxidanti

Aliajele din cupru sunt supuse oxidarii în timpul procesului de topire a metalului. De aceea trebuie să fie protejate de fluxuri corespunzătoare, adecvate pentru a preveni absorbția de hidrogen din atmosfera.

In timpul procesului de utilizarea fluxurilor adecvate bine amestecate cu metalul topit,   elimina oxizii din aliajul topit, pentru îmbunătățirea caracteristicilor metalurgice.

Produsele zgurifiante permit eliminarea oxizilor și zgurii produse în timpul procesului de topire și tratament metalurgic.

Tratamentul metalurgic îmbunătățește caracteristicile mecanice ale aliajului, permite producerea pieselor turnate fără incluziuni, permite obținerea de zgură de metal slabă, previne oxidarea metalului lichid.

FOUNDRY BRASS - seria praf- flux acoperitor,zgurifiant, dezoxidant.

Se adăuga manual.

FOUNDRY BRASS - seria tablete- acoperitor, zgurifiant si dezoxidant.

Produs pentru eliminarea gazelor și a oxizilor din aliaje.

Tabletele pot fi imersate în metalul topit prin intermediul clopotului de metal cu gauri.

FOUNDRY CANES- seria doze- doze de aluminiu ce conțin acoperiritori, zgurifianti , degazanti si compusi de rafinare,.

Se adăuga manual sau prin echipament MDCD / ADCD.